وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست؟

در واقع یک وکیل خانواده مواردی از جمله: مطالبه نفقه زوج و فرزند، حضانت فرزند، تجویز ازدواج مجدد، الزام به تمکین، اجرت المثل ایام زناشویی، طلاق توافقی، استرداد جهیزیه، ازدواج موقت و……. را بررسی می کند.

وکیل خانواده، وصول مهریه:

طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی میتواند دارای حق شود از جمله این حقوق آن است که می تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی را در امور مالی خود بنماید مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد. و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نمی باشد. از جمله این حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد هنگام ازدواج با زن به او می دهد. در حقوق ایران غیر از ارث دو منبع مالی برای زن و جود دارد که عبارتند از: ۱ مهر -۲ نفقه .

و زوجه هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را از زوج مطالبه نماید. و در راستای مطالبه مهریه خود از زوج  می تواند با مراجعه به وکیل خانواده به راحتی و در مدت زمان کمتری به نتیجه برسد.

وکیل خانواده، حضانت فرزند:

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. نگاهداری مورد نظر قانونگذار اعم از مراقبت و تربیت است.

بر این مبنا ،حضانت هم حق است، هم تکلیف حق است، زیرا پدر یا مادر را نمی توان از نگاهداری فرزندشان محروم کرد و کودک را از آنها بازستاند مگر در صورتی که علت قانونی وجود داشته باشد (ماده 1175 قانون مدنی)، به بیان دیگر، مراقبت از کودک حق پدر و مادر است و این حق تنها در شرایط استثنایی و برمبنای حکم قانون قابل اسقاط است و آن زمانی است که حق پدر و مادر با حق کودک تعارض پیدا کند که در این زمان، حق کودک در اولویت قرار میگیرد این حق پدر و مادر، تکلیف اطاعت و فرمانبری برای کودک ایجاد میکند

در قانون مدنی ایران به مسأله ی حضانت توجه شده و در این رابطه موادی وضع گردید؛ در زیر به آنها اشاره میشود:

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.

پس از طلاق زوجین از یکدیگر اولویت نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی دختر و پسر بر عهده مادر خواهد بود. پس از سن ۷ سالگی فرزندان، حضانت آنها به دست پدر خواهد بود. در صورتی که والدین بر سر حضانت فرزندان با یکدیگر با مشکل مواجه شوند، دادگاه در مورد شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در صورتی که پدر به اعتیاد و… دچار باشد، شرایط حضانت فرزند بعد از سن ۷ سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد و این حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می یابد.

و در صورتی که هر یک از والدین بر سر حضانت فرزند خود دچار اختلاف شوند، وکیل خانواده با راهنمایی و آگاه کردن آنان از حق و حقوقی که در برابر فرزند خود دارند می تواند مانع این اختلافات شود.

وکیل خانواده، طلاق توافقی:

یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم میکنند. زوجین می توانند با مراجعه به وکیل خانواده با توجه به صرفه جویی در هزینه و زمان خود و با توافق بر مسائلی همچون: حضانت فرزندان،پرداخت مهریه و….، از یکدیگر  جدا شوند.

موسسه حقوقی نیک اندیشان داته با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه املاک و مستغلات/خانواده/ و … آماده دادن مشاوره به شما و پذیرش وکالت در پرونده های تخصصی می‌باشد.