موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی

نیک اندیشان داته

موسسه حقوقی و داوری بین المللی نیک اندیشان داته، متشکل از دپارتمان های تخصصی حقوقی و بهره گیری از قضات بازنشسته شعبات حقوقی و کیفری محاکم، در راستای دفاعیات کاملاً تخصصی و پیگیری پرونده های موکلین به شکل دپارتمانی، تمام همت و تلاش خود را در جهت نتیجه ای مطلوب بکار گرفته است.

نیک‌اندیشان داتــــــه

موسسه حقوقی و داوری بین المللی نیک اندیشان داته، متشکل از دپارتمان های تخصصی حقوقی و بهره گیری از قضات بازنشسته شعبات حقوقی و کیفری محاکم، در راستای دفاعیات کاملاً تخصصی و پیگیری پرونده های موکلین به شکل دپارتمانی، تمام همت و تلاش خود را در جهت نتیجه ای مطلوب بکار گرفته است.

موسسه حقوقی، یک واحد غیرتجاری می باشد که از سوی چندین وکیل متخصص و صاحب نظر در زمینه های مختلف برای انجام فعالیت های حقوقی با جنبه های علمی حقوق تأسیس گردیده است. مؤسسات حقوقی رابطی میان وکیل و موکل هستند که در زمینه امور وکالت توسط کارشناسان حقوق و یا وکلای رسمی دادگستری فعالیت می کنند. امروزه به سبب پیچیدگی قوانین و دشوار بودن پیگیری مسائل حقوقی، مردم به دنبال مراکز و مؤسساتی می باشند که بتوانند به آن ها مراجعه کرده و از متخصصان مسائل حقوقی برای حل مشکلات خود کمک بگیرند. مؤسسه حقوقی نیک اندیشان داته می تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد و شما را در این مسیر یاری کند.

مجله حقوقی

همه مقالات

ضمان چیست؟

عقد ضمان عبارت است از اینکه فردی مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده بگیرد. عقد ضمان به ...

رحم اجاره ای
رحم اجاره ای

رحم اجاره ای

در حال حاضر، یکی از مسائل جدید و مهم در حوزه پزشکی، درمان ناباروری های زوجین و صاحب فرزند شد...

پولشویی
پولشویی

پولشویی چیست؟

پولشویی فرایندی است که به موجب آن مرتکب در تلاش است تا منشا نامشروع عایدات حاصله از جرم را پ...