اشتباهات ثبتی

اشتباهات ثبتی به ویژه در صدور اسناد مالکیت به دو دسته تقسیم می شود: الف)اشتباهات موثر  ب)اشتباهات غیر موثر در صورت وجود اشتباه موثر و اختلاف بین اشخاص به ویژه در محدوده تصرف،هیات نظارت اداره ثبت مرجع صالح رسیدگی به اختلاف است. انواع اشتباهات ثبتی اشتباه در عملیات ثبتی اشتباه در شماره ملک ثبت شده […]
اشتباهات ثبتی

اشتباهات ثبتی به ویژه در صدور اسناد مالکیت به دو دسته تقسیم می شود: الف)اشتباهات موثر  ب)اشتباهات غیر موثر

در صورت وجود اشتباه موثر و اختلاف بین اشخاص به ویژه در محدوده تصرف،هیات نظارت اداره ثبت مرجع صالح رسیدگی به اختلاف است.

انواع اشتباهات ثبتی

اشتباه در عملیات ثبتی

اشتباه در شماره ملک ثبت شده

اشتباه در مساحت و عملیات تحدیدی ملک

اشتباه ورود به ملک مجاور

اشتباه در نام و نام خانوادگی مالک

اشتباه در ثبت حقوق ارتفاقی ملک

اشتباه در پذیرش تقاضای ثبت

اشتباه در تفکیک املاک

اشتباه در مندرجات سند مالکیت و…

درباره اختلافات ثبتی و ملکی که بین اشخاص با یکدیگر یا بین اشخاص با سازمان ثبت اسناد و املاک پیش می آید بطور کلی دو مرجع، صلاحیت رسیدگی دارند. یکی دادگاهها و دیگری مراجع و هیئت های ثبتی ویژه ای که در قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است.

برابر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات، بعضی از اختلافات ثبتی و ملکی را فقط می توان نزد مراجع و هیأت های ویژه ثبتی، مطرح کرد و نمی توان اینگونه دعاوی را در دادگاه ها مطرح نمود.

یکی از مراجع و هیئت های ثبتی ویژه و مهم «هیئت نظارت ثبت» است که در مرکز هر استان تشکیل می شود و به اختلافات ثبتی رسیدگی می کند. یعنی ما در هر استان کشور یک مرجع و هیأت رسیدگی ثبتی ویژه داریم به نام ((هیئت نظارت ثبت استان))

اگر بین اشخاص با سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد درخواست قبول ثبت ملک، اختلاف مطرح شود تا زمانی که ملک در دفتر املاک سازمان ثبت به ثبت نرسیده باشد حل این اختلاف، صرفا باید در «هیئت نظارت ثبت» صورت پذیرد.

اگر درباره ثبت ملکی که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد اختلافی پیش آید چنین اختلافی لزوما باید در دادگاه  رسیدگی شود.

اگر در جریان ثبت ملک و صدور سند برای آن، اشتباه موثری از طرف مامورین سازمان ثبت و اسناد و املاک اتفاق افتاده باشد یا در جریان اقدامات بعدی آنان، اشتباهی واقع شده که در صحت و اصالت سند ، موثر بوده است رسیدگی و رفع اشکال و در صورت لزوم، ابطال سندی که اشتباها صادر شده است با «هیئت نظارت ثبت» خواهد بود.

اگر در هنگام ثبت ملک یا ثبت نقل و انتقالات بعدی ملک، اشتباه قلمی و نوشتاری رخ داده باشد یا اطلاعات سند ثبتی با اطلاعات دفتر املاک سازمان ثبت یا با مندرجات حكم نهایی دادگاه مغایرت پیدا کرده باشد رسیدگی و حل اختلاف نسبت به این موارد از طریق «هیات نظارت ثبت» خواهد بود.

اگر رفع اشتباهات ثبتی از طریق هیئت نظارت ثبت به گونه ای باشد که سبب آسیب و خلل به حقوق اشخاص دیگر شود هیئت نظارت ثبت، مستقیما اقدامی انجام نخواهد داد بلکه به متقاضی اعلام خواهد نمود تا به دادگاه مراجعه نمایند و «هیئت نظارت ثبت» پس از دریافت حکم نهایی دادگاه در مورد رفع اشتباه ثبتی اقدام خواهد نمود.

اگر در اسناد مالکیت اشخاص، کلا یا جزئا نسبت به اصل ملک یا نسبت به حدود اربعه و ابعاد ملک یا نسبت به حقوقی مانند حق عبور جوی آب و…. تعارضی وجود داشته باشد رفع اینگونه تعارضات ثبتی با «هیات نظارت ثبت» است.

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط