تخفیف مجازات و معافیت از مجازات

پیش از ورود به بحث باید به تبیین اصل فردی بودن مجازات ها بپردازیم. اصل فردی بودن مجازات ها به این معناست که مجازات ها دارای حداقل و حداکثر هستند (مثل مجازات های تعزیری و قاضی دادگاه با توجه به شخصیت، سابقه ی کیفری و…) مجازات مجرمان را تعیین می کند. طی این اصل قانون […]
تخفیف مجازات و معافیت از مجازات

پیش از ورود به بحث باید به تبیین اصل فردی بودن مجازات ها بپردازیم. اصل فردی بودن مجازات ها به این معناست که مجازات ها دارای حداقل و حداکثر هستند (مثل مجازات های تعزیری و قاضی دادگاه با توجه به شخصیت، سابقه ی کیفری و…) مجازات مجرمان را تعیین می کند. طی این اصل قانون گذار در برخی شرایط با توجه به اوضاع و احوال مرتکب او را از مجازات معاف می کند و یا اینکه مجازات او را کاهش می دهد.

کیفیات معاف کننده

کیفیات معاف کننده با تخفیف دهنده طبق اینکه در خصوص جرم خاص یا عام می باشد به 2 دسته زیر تقسیم می شود:

1- کیفیات معاف کننده قانونی؛ قانون قاضی را مجبور می کند در جرم یا جرایمی خاص مرتکب را معاف یا مجازات او را تخفیف دهد.

2- کیفیات معاف کننده قضایی؛ قانون به قاضی اختیار داده مرتکب را معاف کند یا مجازات او را تخفیف دهد. درکیفیات معاف کننده قضایی تخفیف مجازات تنها در جرایم تعزیری اعمال می شود.

کیفیات معاف کننده قضایی

طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی، مصادیق کیفیات معاف کننده ی قضایی به شرح زیر می باشد:

1- اگر مجازات مرتکب مصادره ی کل اموال باشد، مجازات او به جزای نقدی از 500/000/000 تا بیشتر از 2/800/000/000 ریال می باشد.

2-  اگر مجازات مرتکب حبس از 5 سال تا بیشتر از ۲۵ سال باشد، مجازات او برحسب شرایط تقلیل می یابد.

3- اگر مجازات مرتکب حبس از 2 سال تا 5 سال باشد، قاضی مخیر است یکی از مجازات های زیر را اعمال کند:

الف) حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال؛

ب)حبس بیش از 3 ماه تا ۶ ماه؛

ج) جزای نقدی بیش از 600/000/000 ریال تا 240/000/000 ریال.

اگر مجازات مرتکب حبس بیش از 3 ماه تا 6 ماه باشد، جزای نقدی بیش از 30/000/000 تا 60/000/000 میلیون می باشد.

در خصوص سایر مجازات های تعزیری غیر از موارد فوق دادگاه می تواند با توجه به درجه ی مجازات مرتکب شده، مجازات او را (1 تا 2 درجه) کاهش دهد و یا مجازات از همان درجه یا یک درجه پایین تر را تعیین کند.

علاوه بر مجازات های فوق الذکر، قانون گذار در برخی از جرایم خاص، در خصوص معافیت و تخفیف مجازات دیگر را احصا کرده، از جمله این جرایم می توان به موارد زیر اشاه کرد:

  1. به موجب ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر: « (اصلاحی 1376/08/17) کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا «روان ‌گردان‌ های صنعتی غیرداروئی» تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
  2. چنانچه مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس باشد، قاضی مختار است که مجازات را تا یک سوم حداقل مجازات کاهش دهد.
  3. ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان بیان می دارد: «در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.»

جرایمی فاقد کیفیات معاف کننده

اعمال کیفیات معاف کننده و مخففه دربرخی از جرایم ممنوع است از جمله ی این جرایم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مقرر می دارد: «هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
  2. ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر مقرر می دارد: «مجازات اشخاوی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به مر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.»
  3. ماده 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»

جهات مخففه ی جرم

اگر یکی از مصادیق زیر در خصوص مرتکب صدق کند، به مرتکب برای تحمل مجازات تخفیف داده می شود.

1- گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت

2- همکاری موثر مرتکب در شناسایی شرکا یا معاونان

3- همکاری موثر مرتکب در تحصیل ادله و کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم

4- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم

5- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

6- اظهار ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم

6- تلاش متهم در خصوص تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زبان ناشی از آن

7- خفیف بودن زیاده وارده بر مجنی علیه

8- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

9- توبه مرتکب در جرایم تعزیری 1 تا 5.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط