تهدید به انتشار عکس های خصوصی

تعریف تهدید تهدید از جمله رفتاری هایی بوده که در حقوق کیفری ایران، برای آن مجازات تعیین شده است. تهدید در لغت به معنای ترسانیدن و بیم دادن است. زمانی که این مفهوم وارد قلمرو حقوق کیفری می شود، عنصر مادی بعضی از جرایم قرار می گیرد و در اشکال مختلفی ظاهر می شود. برخی […]
انتشار عکس های خصوصی

تعریف تهدید

تهدید از جمله رفتاری هایی بوده که در حقوق کیفری ایران، برای آن مجازات تعیین شده است. تهدید در لغت به معنای ترسانیدن و بیم دادن است. زمانی که این مفهوم وارد قلمرو حقوق کیفری می شود، عنصر مادی بعضی از جرایم قرار می گیرد و در اشکال مختلفی ظاهر می شود. برخی اوقات، موضوع رفتار مجرمانه، گاهی صفت یک رفتار مجرمانه و گاه نتیجه یک رفتار مجرمانه می باشد.

قانون ما در تحقق برخی از جرایم، نتیجه خاص را شرط نموده که بدون حصول آن نتیجه، نمی توان آن را جرمی کامل تلقی کرد. در حالی که برای گروهی دیگر از جرایم، چنین نتیجه ای لحاظ نشده و نفس ارتکاب فعل، صرف نظر از نتیجه آن، جرم کامل انگاشته شده است. در مورد جرم تهدید نیز، گاهی اوقات، قانون گذار صرف تهدید را جرم دانسته و آن را منوط بر تحقق نتیجه خاص نکرده است و در مواقعی دیگر، اگر موجب نتيجه خاصی شود، تهدید وصف کيفری خواهد داشت.

جرم انتشار فیلم و تصاویر خصوصی

انتشار و سوء استفاده از فیلم و تصاویر خصوصی دیگران و اخاذی از آنان، یکی از جرایم مطرح در دادسرا و محاکم کیفری می‌­باشد.

با منتشر کردن هر تصویر و یا ویدیویی در فضای مجازی و یا موارد دیگر، شخص مرتکب جرم نمی شود، لیکن، چنانچه عکس‌ و فیلم خصوصی دیگران، پخش و توزیع گردد و این عمل همراه با تهدید آن افراد باشد، این گونه اعمال در قانون به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

مطابق قانون، هر شخصی که عکس و یا فیلم خصوصی مردم را منتشر کند و در این زمینه، صاحب عکس رضایتی برای انتشار نداشته باشد، مرتکب رفتار مجرمانه شده است.

گاهی ممکن است شخصی با استفاده از عکس، ویدیو و یا صدایی که از فرد دیگری دارد، اقدام به اخاذی هم بکند و بزه دیده یعنی قربانی جرم، برای حفظ آبروی خود، به خواسته های غیر قانونی بزهکار تن دهد.

قانون جهت مقابله با جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی، مقرراتی را وضع نموده است. این قوانین از قربانیان جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی حمایت می کند و مجازات سنگینی برای بزهکار در نظر گرفته است. حفظ آبروی افراد برای قانون گذار بسیار حائز اهمیت است، از این رو حتی تهدید به انتشار عکس و فیلم دیگری نیز جرم تلقی می شود.

ارکان جرم تهديد

براي اینکه رفتاري جرم تلقی شود باید موارد زیر تحقق یابد:

  1. قانونگذار آن رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. (عنصر قانونی)
  2. رفتاری نظیر فعل یا ترک فعلی مشخص به منصه ظهور و بروز یا حداقل به مرحله ی فعليت برسد. (عنصر مادی)
  3. با علم و اختيار ارتکاب یافته باشد. (عنصر معنوی)

مجازات تهدید به انتشار فیلم و عکس دیگری

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در مورد جرم تهدید از هر نوعی بیان می دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که شخص قربانی یا تهدید شونده، قادر است با حفظ ادله که شامل نوشته و صوت و یا هر نوع مدرک از طرف شخص تهدیدکننده است، آن ادله را به دستگاه قضایی ارائه دهد. در صورت تایید توسط دادگاه، قانون اقدامات مورد نیاز را انجام می دهد. بنابراین، حق شکایت برای فرد تهدید شونده محفوظ است.

در حقوق کيفري ایران به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید از جرائم تعزیری درجه شش به شمار می رود که با عنایت به مفاد مواد 23 و 25 قانون فوق مشمول مجازات تکميلي می شود، اما مجازات تبعي بر مرتکب تحميل نخواهد شد. همچنين با توجه به مفاد مواد 40 و 46 همان قانون، دادگاه قادر است تعویق صدور حکم و یا تعليق اجرای مجازات را در رابطه با تهدیدکننده اعمال کند.

تحقق جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی

ماده 744 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم انتشار عکس یا فیلم دیگری بیان می دارد: «هر کس به‌ و‌سیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌ نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا صد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 745 این قانون و یا همان ماده 17 قانون جرایم رایانه ای اذعان می دارد: «هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط