شرب خمر

مشروبات الکلی و سایر مسکرات ممکن است همان تأثیر جنون را بر افراد گذاشته و موجب زوال عقل و در نتیجه، عدم توانایی آنها برای کنترل اعمالشان شود. شرب خمر یک جرم حدی است، یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است. قانون‌گذار به تبع شرع در قانون […]
شرب خمر

مشروبات الکلی و سایر مسکرات ممکن است همان تأثیر جنون را بر افراد گذاشته و موجب زوال عقل و در نتیجه، عدم توانایی آنها برای کنترل اعمالشان شود. شرب خمر یک جرم حدی است، یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است. قانون‌گذار به تبع شرع در قانون مجازات و در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

شرب خمر چیست؟

خمر در لغت به مایعی می­‌گویند که نوشیدنش مستی ­آور است. هر مایع مسکر را خمر گویند. شرب خمر به استعمال مشروبات الکی یا سکرآور گویند. در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌­شود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته می‌­شود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته می‌­شود)، بتع(آنچه که از عسل گرفته می‌­شود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته می‌­شود) یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می­‌شود، تفاوتی وجود ندارد.

مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر خارج نکند.»

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر را می­توان از طرق زیر اثبات کرد:

 1. اقرار: هرکسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد می­‌شود. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد؛
 2. شهادت: در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می­‌شود؛
 3. علم قاضی: علم در لغت به معنی دانستن و دانش است، در اصطلاح فقه ی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم می­نامند و همچنین به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌­کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می‌شود.»

ماده 211 قانون مجازات اسلامی در رابطه با علم قاضی اشعار می­دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

شرایط شهادت:

 1. بلوغ: شاهد، می­بایست بالغ باشد؛ یعنی صغیر نباشد؛
 2. عقل: شاهد، عاقل بوده و مجنون نباشد؛
 3. ایمان: شاهد، مسلمان باشد؛
 4. عدالت: شاهد، گناه کبیره مرتکب نشده باشد و بر صغیره نیز اصرار نورزد؛
 5. طهارت مولد: شاهد، حلال زاده باشد و از طریق زنا و روابط نامشروع متولد نشده باشد؛
 6. ذینفع نبودن در موضوع؛
 7. نداشتن خصومت با طرفین ‌یا‌ یکی از آنها؛
 8. عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن: کسی که گدایی می­کند و وسیله معاش مشخص ندارد، شهادتش مقبول نیست.

مجازات شرب خمر برای افراد مسلمان

بر اساس ماده 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق کردن و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ­ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. حد مصرف مسکر، 80 ضربه شلاق است. این مجازات بر غیر مسلمانان تا زمانی که در حالت سکر در انظار عمومی ظاهر نشوند، اعمال نمی‌­گردد.»

اگر این جرم در اماکن و انظار عمومی صورت گیرد، بر اساس ماده 835 قانون مجازات اسلامی: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه ‌یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد».

نکته: حد یعنی نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع تعریف شده و قابل تغییر نیست.

رانندگی در حال مستی و حکم آن

بر اساس ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: « در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد، مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می­نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.»

به عبارتی، مستی یکی از کیفیات مشدده جرایم می‌باشد و علاوه بر آن، دادگاه می­تواند مرتکب را از یک تا پنج سال از تصدی وسایل نقلیه ممنوع کند.

نکته: ارتکاب جرم در حال مستی بر اساس قانون، رافع مسئولیت کیفری نمی‌­باشد؛ مگر اینکه مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار شده باشد.

تشدید مجازات شرب خمر

هرکسی آشکارا و به نحو علنی در اماکن، معابر و مجامع عمومی، مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می­‌شود.

حد، زمانی جاری می­شود که محکوم از حالت مستی بیرون آماده باشد.

یکی از اهدف مهم مجازات، تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود و لذت جرم ارتکابی نیز با ضربه ­های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تامین می­‌شود که مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را کاملاً احساس کند، بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست، تازیانه به او زده نمی‌­شود.

عدم تعدد حد

هرگاه کسی چندبار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود، برای همه­ ی آنها یک حد کافی است. علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌­شود آن است که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسان است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند.

چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نموده و سپس مصرف کند، براساس قواعد حقوقی، این اعمال شامل تعدد جرم است، اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی، از آنجا که جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب)، مقدمه‌­ای برای مصرف است، چنانچه توسط یک نفر انجام گیرد، مشمول تعدد نخواهد شد.

به موجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی: «دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد.»

تکرار شرب خمر

به موجب ماده 136 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.» جنون محکوم علیه به هر درجه که باشد به هیچ وجه مانع اجرای حد نخواهد شد.

توبه در جرم شرب خمر

در صورتیکه شخصی که شراب خورده است، قبل از اقامه شهادت شهود، توبه کند، حد از او ساقط می‌شود، اما توبه بعد از اقامه شهادت سبب سقوط حد نیست، همچنین در صورتیکه کسی که بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی مختار است از ولی امر تقاضای عفو او را کند یا حد را بر او جاری نماید؛ بدین سبب توبه پیش از ثبوت جرم شرب خمر، موجب سقوط حد است، چه دلیل اثبات شهادت باشد چه اقرار.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط