معامله صوری چیست؟

معامله صوری چیست؟ معامله صوری به معامله‌اى می­گویند که ظاهر معامله را داشته باشد، اما آثار و نتایج عقد بیع صحیح را نداشته باشد. آثار عقد بیع صحیح شامل مواردی است که در زیر به آن­ها اشاره کرده ایم: به محض انعقاد عقد بیع، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود. عقد بیع فروشنده […]
معامله صوری

معامله صوری چیست؟

معامله صوری به معامله‌اى می­گویند که ظاهر معامله را داشته باشد، اما آثار و نتایج عقد بیع صحیح را نداشته باشد.

آثار عقد بیع صحیح شامل مواردی است که در زیر به آن­ها اشاره کرده ایم:

  • به محض انعقاد عقد بیع، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
  • عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل کالا و مشترى را ضامن تحویل دادن پول قرار مى‌دهد.
  • عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌کند.
  • عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌نماید.

با توجه به موارد ذکر شده، متوجه می­شویم که در معامله صورى معامله یا بیع تنها ظاهرى و صورى می­باشد و از آنجایی که پولی رد و بدل نمی­شود، فروشنده، جنسى را بدون عوض فروخته است، بنابراین آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن نمی­باشد، از این رو به موجب قانون مدنى، در صورتی که معامله به قصد فرار از دین به‌ صورت صورى انجام شده باشد، باطل است.

ماده ۴۲۶ قانون تجارت در مورد معامله صورى بیان می دارد:

“اگر در محکمه ثابت گردد که معامله به صورت صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.”

هرچند میان ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از نظر ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد،

اما از نظر مفهوم با هم تفاوتى ندارند؛ چراکه در هر دو ماده معامله باطل است، جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى سبب باطل شدن معامله است .در صورتى‌ که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل می­باشد. مفهوم این ماده این است که چنانچه معامله صورى باشد، اما به قصد فرار از دین نباشد باطل نخواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت، علاوه بر کلمه صورى، جمله (مسبوق به تبانى بوده است) نیز اضافه گردیده که مقصود از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در برخی از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم محسوب می­شود. پس هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، با هم تبانى کرده‌اند.

توقیف اموال بدهکار در معامله صوری

براى افرادی که قصد داشته باشند جهت فرار از دین، اموال خود را بفروشند، در قانون مدنى، اقداماتی برای پیش‌گیرى و احتیاط، پیش‌بینى شده است که تا حدودى از سوءاستفاده این گونه افراد جلوگیری می­کند و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى وی است، که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه انجام می­شود و مدیون بدون اجازه دادگاه، حق فروش آن مال را نخواهد داشت.

چنانچه طلبکار به دادگاه دادخواست دهد و دلایل اقامه نماید که مدیون به منظور فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهى او صادر کند که در این‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. بنابراین در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، به حکم دادگاه اموال وی در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار خواهد گرفت.

آثار و مجازات فرار از دین

مسئله توقیف اموال منتفى است، ولی در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم تلقی شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از چهار ماه تا 2 سال حبس تعزیرى در نظر گرفته شده است.

همچنین در صورتی که عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج می­گردد و اگر عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول می­شود که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر می­شود.

هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به گونه­ای که باقى‌مانده اموال او براى پرداخت بدهى کافى نباشد، عمل وی جرم محسوب شده و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیرى محکوم می­گردد و چنانچه انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام نموده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء می­شود.

درچه صورتی معامله صوری صحیح خواهد بود؟

با توجه به ماده ۲۱۸ قانون مدنى در می­یابیم که اگر معامله صوری باشد، اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، معامله صحیح است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط