ملک مشاع

ملک مشاع چیست؟ ملک مشاع ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و تمام شرکا در جزء جزء آن ملک سهیم باشند و نتوان سهم هر یک را تشخیص داد مشاع مینامند. مثال: وقتی مالک یک ملک فوت می کند و ورثه بیش از یک نفر باشند، می شوند مالک ملک مشاع. افراز: […]
ملک مشاع

ملک مشاع چیست؟

ملک مشاع ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و تمام شرکا در جزء جزء آن ملک سهیم باشند و نتوان سهم هر یک را تشخیص داد مشاع مینامند.

مثال: وقتی مالک یک ملک فوت می کند و ورثه بیش از یک نفر باشند، می شوند مالک ملک مشاع.

افراز: افراز به این معناست که زمین به بخش های مختلف تقسیم شود و برای هر یک از بخش های آن، مالک تعیین شود. در واقع با افراز زمین، رابطه مشارکت بین ورثه از بین میرود و هر کدام از ورثه، سهم خود را از زمین متوفی می‌گیرند و همچنین برای هر کدام از ورثه، سند جداگانه ای تنظیم می‌شود.

نکته ای که در رابطه با افراز باید بیان کرد، این است که افراز میتواند بین خود ورثه و توسط آنها یا توسط دادگاه انجام شود و همچنین برای اجرای آن، حتما باید بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد.

دستور فروش ملک مشاع

اگر یکی از شرکا  تصمیم به فروش بگیرد و شریک دیگر رضایت نداشته باشد، شریک باید اول برای تقسیم اقدام کند که اگر قابل تقسیم باشد تقسیم می‌شود و اگر قابل تقسیم نباشد، گواهی عدم افراز یعنی غیر قابل تقسیم بودن از اداره ثبت می گیرند و پس از اخذ گواهی عدم افراز دستور فروش را در دادگاه مطرح می کند دادگاه دستور فروش صادر می کند پرونده به اجرای احکام میرود و اجرای احکام دادگستری ملک را قیمت گذاری میکند، و بعد از قیمت گذاری ملک از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

وکالت در فروش ملک مشاع چگونه است؟

در صورتیکه شرکا ملک مشاع مایل باشند که وکیل ملک مزبور را برای آن‌ها بفروشد و البته توصیه می شود که (کلیه اقدامات مربوط به ملک مشاع با توجه به قوانین راهکارهای مختلف توسط وکیل انجام شود) در صورت فروش توسط وکیل چون همه شرکا هرچند سهم کمتر در ملک داشته باشند، مالک محسوب می شوند پس در این صورت لازم است همه شرکا به وکیل وکالت بدهند.

به طور مثال فرقی نمی کند یکی از شرکا مالک سه دانگ و دیگری دو دانگ و سومی یک دانگ به طور مشاع باشد باید همگی وکالت بدهند ،در صورتی که یکی وکالت ندهد و وکیل اقدام کنند فضولی و باطل خواهد بود.

در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:

  1. ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود.
  2. ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .

انتقال قبل از ثبت: مطابق ماده 114 آیین نامه قانون ثبت؛ هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل اليه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.

انتقال بعد از ثبت ملک: ماده 11 آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود و مطابق

ماده 583 قانون مدنی: هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید. و همچنین مطابق ماده 104 آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود.

نحوه تقسیم سود در ملک مشاع

عواید و مخارج ملک مشاع بر عهده همه مالکین است و اصولا به نسبت سهام شرکا تقسیم می شود؛ مگر اینکه بر خلاف این امر توافق شده باشد. برای مثال اگر شخصی مالک یک پنجم ملکی باشد، یک پنجم از اجاره بها یا اجرت المثل ملک نیز به او تعلق دارد و هم چنین پرداخت یک پنجم از هزینه های مربوط به ملک بر عهده او قرار می گیرد.

مالکین می توانند با توافق یکدیگر، سهمی بیشتر یا کمتر برای برخی از شرکا در نظر بگیرند؛ اما در فرض سکوت، تقسیم سود و زیان به نسبت سهام خواهد بود.

مدارک لازم دعاوی فروش ملک مشاع

  • مدارک لازم برای طرح دعوی فروش ملک مشاع عبارتند از:
  • کپی کارت ملی
  • اصل و کپی سند مالکیت
  • فیش واریز هزینه دادرسی
  • فرم دادخواست
  • گواهی عدم افراز
  • وکالت‌نامه در صورت گرفتن وکیل فروش مال مشاع یا وکیل فروش ملک مشاع

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط