ممانعت از ملاقات فرزند

هنگامی که والدین به دلیل طلاق و یا به هر دلیل دیگری، از یکدیگر جدا زندگی کنند، حضانت فرزند به یکی از آنان واگذار می­شود و دیگری حق ملاقات با فرزند را خواهد داشت. در کشور ما، حق ملاقات حقيقي براي والد غيرحاضن به رسميت شناخته شده است و پدر و مادر مي­توانند بر شیوه […]
ممانعت از ملاقات فرزند

هنگامی که والدین به دلیل طلاق و یا به هر دلیل دیگری، از یکدیگر جدا زندگی کنند، حضانت فرزند به یکی از آنان واگذار می­شود و دیگری حق ملاقات با فرزند را خواهد داشت. در کشور ما، حق ملاقات حقيقي براي والد غيرحاضن به رسميت شناخته شده است و پدر و مادر مي­توانند بر شیوه انجام آن توافق نمایند، در غير اين صورت دادگاه تصميم­گیری مي­كند.

گاهی، بعضی از والدین، مانع ملاقات فرزند توسط والد دیگر می­شوند، اما باید توجه داشت که مسئله بسيار مهم و تأثيرگذار در سلامت رواني كودكان، موضوع حق ملاقات والد غيرحاضن با كودك می­باشد.

عده­ای از فقها معتقدند چنانچه یکی از والدین مانع ملاقات دیگری با کودک شود، از سویی مسبب قطع رحم خواهد شد و از مسلمات شرع، حرمت قطع رحم است و از سوی دیگر، ممانعت از ملاقات موجب اضرار به والد غیر­حاضن و فرزند می­گردد.

لازم به ذکر است که حق ملاقات، تنها مربوط به پدر و مادر نیست، بلکه  از باب صله رحم، به نیاز عاطفی کودک نیز مربوط می­شود، بنابراین حتی توافق والدین برای اسقاط این حق، به دلیل آنکه منافات با حقوق مسلم کودک دارد، قابل پذیرش نیست.

تعریف ملاقات

ملاقات در لغت به معنی دیدار و رویارویی است. در فقه عامه و امامیه و قوانین کشور­های اسلامی از جمله قانون خانواده در الجزایر و قانون ملاقات در مصر، از کلمات ملاقات، زیارت و رویت برای بیان حق ملاقات فرزند با والد غیر­حاضن استفاده می­شود.

ملاقات با فرزند بعد از طلاق

کودکان علاوه بر نیاز­های مادی، دارای نیاز­های عاطفی نیز هستند که باید تأمین و حمایت شود. کودک برای تامین نیازهای عاطفی و روانی خود به وجود پدر و مادر نیاز دارد. طلاق، نباید موجب بروز مشکل در این زمینه برای کودک شود. والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نباید مانع ملاقات فرزند با والد دیگر شود و آن­ها را از دیدار یکدیگر محروم کند. ممانعت از دیدار والدین، احساسات کودکان را جریحه دار کرده که این مسئله به مصلحت فرزند نخواهد بود .

ماده 1174 قانون مدنی، در رابطه با حق ملاقات با فرزند، بیان می­دارد: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است».

تصمیم دادگاه در رابطه با چگونگی انجام ملاقات

مبنا و ملاک اصلی دادگاه برای تصمیم­گیری در رابطه با این موضوع، رعایت مصالح کودک است. ملاک­هایی که محاکم جهت تعیین زمان و مکان و مدت ملاقات در نظر می­گیرند، با توجه به شرایط خاص هر خانواده، متفاوت است. برای این امر باید به وضعیت خاص کودک نظیر جنس، سن، سلامت، بیماری، معلولیت ذهنی یا جسمی و وضعیت خاص والد غیر­حاضن از نظر اخلاقی، سوء­پیشینه، حسن یا سوء­شهرت، اشتغال، آزاد یا در حبس بودن، سلامت جسمی و روانی، معلولیت، اقامت یا عدم اقامت در یک منطقه و توانایی مالی توجه کرد تا تصمیم دادگاه واقع بینانه و عادلانه بوده و قابلیت عملی شدن داشته باشد.

در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت فرزند، سیاست­هایی پیش­بینی شده است و فصل پنجم این قانون، به نام حضانت و نگهداری اطفال است.

جلوگیری از ملاقات با فرزند

جهت جلوگیری از چالش هایی که امکان دارد برای والدین در رابطه با ملاقات فرزند ایجاد شود، در قانون، مواردی در نظر گرفته شده است تا به واسطه آن، حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر حفظ شود.

ماده 42 قانون حمایت از خانواده در این رابطه اذعان می­دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌­توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده­است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که دادگاه، آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌­حق، این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌­نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تامین مناسبی اخذ می‌­کند.»

بر طبق متن ماده فوق، پدر یا مادری که حضانت فرزند با اوست، نمی تواند او را از محل حضانت خارج کند، مگر این که این امر با اجازه دادگاه، انجام شده باشد.

ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند

بر اساس ماده 41 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش­بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»

ماده 54 قانون حمایت از خانواده بیان می­دارد: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می­‌شود.»

به موجب ماده 40 قانون حمایت از خانواده: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می­شود.»

آیا حق ملاقات مانند حق حضانت قابل اسقاط است یا خیر؟

در این زمینه، حقوقدانان نظرات متفاوتی با یکدیگر دارند. برخی از آنان معتقدند که ملاقات کودک توسط هریک از والدین، اگرچه به کلمه حق بیان گردیده است، به نظر می­رسد که حکم باشد، اما به طور مسامحه حق نامیده شده و از حقوق غیر­قابل اسقاط می­باشد. بنابراین، هیچ­یک از والدین نمی­تواند حق ملاقات فرزند خود را اسقاط کند و یا مورد صلح در مقابل عوض قرار دهد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط