نویسنده: مدیر سایت

قذف چیست
قذف چیست

قذف چیست؟

قذف به معنای دادن نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگری است، هرچند مرده باشد و شباهت بسیاری به تو...

ضمان چیست؟

عقد ضمان عبارت است از اینکه فردی مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده بگیرد. عقد ضمان به ...

رحم اجاره ای
رحم اجاره ای

رحم اجاره ای

در حال حاضر، یکی از مسائل جدید و مهم در حوزه پزشکی، درمان ناباروری های زوجین و صاحب فرزند شد...